İlk Yardım

İlk Yardım Eğitimi

 1- Genel ilkyardım bilgileri
a- İlk yardım ile ilgili kavramlar
b- Hasta- yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi

2- Hasta ve yaralının değerlendirilmesi
a- Hasta, yaralının ilk değerlendirme aşaması
b- Hasta- yaralının ikinci değerlendirme aşaması
c- Olay yerinin değerlendirilmesi
d- İlk yardım çantası

3- Temel yaşam desteği
a- Temel yaşam desteğinin tanımı
b- Yapay (suni) solunum
c- Dış kalp masajının yapılması

4- Kanamalarda ilk yardım
a- Kanamalar
b- Şok

5- Yaralanmalarda ilk yardım
a- Yaralar ve çeşitleri
b- Yaralanmalarda ilk yardım

6- Yanıklarda ilk yardım
a – Yanık nedir?, Yanık çeşitleri
b – Yanıkların derecelendirilmesi ve vücuttaki olumsuz etkileri
c- Yanıklarda ilk yardım

7- Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
a- Kırıklar, çeşitleri, belirtileri ve kırıklarda ilk yardım
b- Çıkıklar, belirtileri ve çıkıklarda ilk yardım
c- Burkulmalar, belirtileri ve burkulmalarda ilk yardım
d- Kırık, çıkık ve burkulmalarda tespit yöntemleri

8- Bilinç bozukluklarında ilk yardım
a – Bilinç bozuklukları
b- Koma durumu, koma pozisyonu
c- Havale ve nedenleri – havalelerde ilk yardım
d- Sara (epilepsi) krizi ve sara krizinde ilk yardım
e- Kan şekeri düşüklüğünde (hipoglisemi) ilk yardım
f- Kalp spazmı ve kalp krizinde ilk yardım

9- Hasta- yaralı taşıma teknikleri
a- Hasta ve yaralı taşımada genel kurallar
b- Hasta/yaralıyı araçtan çıkarma (rentek)
c- Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri
d- Sedye üzerinde taşıma teknikleri

EHLİYETSİZ KİMSE KALMASIN

Whatsapp
Hemen Ara